Начало

Началото на Металопак АД е поставено през 1961 година, като предметът на дейност е производството на студено-пресови изделия и метален амбалаж. От 1997 година предприятието е акционерно дружество, в което държавата притежава 20,19 % от акциите, а останалите 79,81% от дружеството са приватизирани.

МЕТАЛОПАК АД ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА:

 •   тенекии и кутии за бяло саламурено сирене с вместимост 1, 2 , 4 , 5, 9 и 18 литра , изработени от двойнолакирана и литографирана бяла ламарина.
 • Стоманени туби за течни горива и масла с вместимост 5, 10 и 20 литра, със защитно антикорозионно и бензиноустойчиво лаково покритие, изработени от качествена стомана с дебелина 0,8 мм.
 •  Метални варели с обръчи и зегове за съхраняване на течни, пастообразни и насипни продукти с вместимост 200литра и различни отвори.
 •  Поцинковани кофи за вода, за строителството и домакински нужди и вместимост 9 и 12 литра, изработени от ламарина с дебелина 0,55мм.
 • Метални кофи за смет и вместимост 110 литра, предназначени за специализираните комунални автомобили.

ПРОДУКЦИЯТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Опаковки и туби си изнасят в Сърбия и Македония, а домакински кофи- в Англия. Директният износ ще се увеличи с установяването но новите изделия, като опаковки за маслиново масло и евроварели. Най- големи потребители на изделията на дружеството у нас са предприятията за преработка на мляко и млечни продукти., от имическата промишлености комуналните фирми по чистотата.

 • седалище: гр. Карнобат, индустриална зона
 • размер на основния капитал: 80 638лв.
 • предмет на дейност: производство на метални изделия- варели, туби, тенекии, кофи за вода и кофи за смет.

Изделието "Варели" се произвежда от два вида ламарина: черна и поцинкована и се използва за транспорт и съхранение на различни видове течни продукти. Изделието "Туби метални" се произвежда в три разновидности - 5, 10 и 20 литра, предназначени за транспорт и съхранение на горива. Тенекии за сирене - за задоволяване потребностите на млечната промишленост. Кофите за смет са предназначени за събиране на битови отпадъци. Кофите за вода се произвеждат в две разновидности 9 и 12 литра от поцинкована ламарина.
"основни пазари - произвежданите изделия задоволяват потребностите вътре в страната. Част от тях се изнасят като опаковка на продукт. Директен износ се прави чрез фирма износител за Англия.

основни клиенти - ЕТ "Ботьо Ботев"- Бургас, ЕТ "Томи"- Варна, "АПИВЕТ"- Видин, "Лукойл"- Бургас, "Фармко"- Пловдив, "Сонико" Пловдив, "Дионисиеви"- Стара Загора, "Бургаскомерс"- Бургас, "Галакс"- София.

 • основни доставчици - "ДАР- 1 97" - София, " Електроснабдяване", "Контакс".
 • обемът на продажбите от продукция към 30.06.2005г. е 570 хил. лв.
 • номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/1991, том I страница 180 при Бургаски окръжен съд
 • БУЛСТАТ: 812117026
 • данъчен номер: 1023000039