Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2013 г. в 13 часа в гр. Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2013 г. в 13 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД; предложение за решение: ОСА приема разработената от СД политика за възнагражденията на  членовете на СД;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на СД и за срока, за който са дължими;
7. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2013 г.
9. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.

Прикачен файлРазмер
pokana_OSA.pdf180.96 KB
prot..pdf142.64 KB
otchet.pdf104.02 KB
odit.pdf71.6 KB
doclad.pdf690.17 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc54 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc30 KB
SD_1.doc28.5 KB
SD_2.doc28 KB
SD_3.doc28.5 KB
SD_4.doc29 KB
SD_5.doc29 KB
SD_6.doc32.5 KB
SD_7.doc26.5 KB
SD_8.doc28 KB
SD_9.doc29 KB
ot4et DVI.doc29.5 KB
doklad_OK.doc25.5 KB
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
PRILOJENIE MSS_ 2012.doc192.5 KB
_възнаграждения_СД_МЕТАЛОПАК.docx25.96 KB