Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 30/05/2013

На 30 Май 2013 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
Протокол872.61 KB
spisak.pdf48.59 KB
chl.116_al.11.doc22.5 KB
pokana_OSA.pdf180.96 KB