Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 29/5/2017

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 29.05.2017 г. в 10 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството. Поканата, дневния ред и всички материали за събранието са в прикачениите файлове по долу.

Прикачен файлРазмер
pokana OSA 2017.doc51.5 KB
metalopak osa 2017.rar1.69 MB