Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 29/05/2017

На 29/5/2017г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
ОС1.pdf36.15 KB
protokol_ОСА_2016.pdf976.58 KB
spisak.pdf31.13 KB
chl.116_al.11.jpg363.23 KB