Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 23/1/2018

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 23.01.2018 г. в 11 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството. Поканата, дневния ред и всички материали за събранието са в прикачениите файлове по долу.

Прикачен файлРазмер
ОС.pdf37.21 KB
СД.pdf50.48 KB