Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 23.01.2018

На 23.01.2018 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
ОС.pdf174.76 KB
spisak2018.pdf590.98 KB