Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 6.06.2019

На 6.06.2019 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение ...

Прикачен файлРазмер
Протокол от проведеното ОС241.31 KB
Списък с присъстващите акционери на ОС494.03 KB
Информ по чл.116_al.1180.33 KB