Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 17/07/2020

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 17.07.2020 г. в 10 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството. Поканата, дневния ред и всички материали за събранието са в прикачениите файлове по долу.

Прикачен файлРазмер
за ОСА 2020 Металопак.zip89.04 KB