Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 17.07.2020

На 17.07.2020 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение ...

Прикачен файлРазмер
прокол ОС.pdf252.91 KB
Списък на акционери.pdf32.13 KB
palnom.PDF356.24 KB
uvedoml.PDF46.38 KB