Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 29.01.2021

На 29.01.2021 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение ...

Прикачен файлРазмер
пРОТОКОЛ ОС.pdf5.93 MB
сПИСЪК присъствали.pdf391.85 KB
пЪЛНОМОЩНО691.7 KB
uvedomlenie.pdf77.61 KB