Извънредно общо събрание на акционерите на 07.04 2023

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 07/04/2023 г. в 14 часа (11h UTC) в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството. Поканата, дневния ред и всички материали за събранието са в прикачените файлове по долу.

Прикачен файлРазмер
OSA_07.04.2023.rar5.52 MB