Проведено общо събрание на акционерите на 07.04 2023

Металопак АД, град Карнобат уведомява за проведено общо събрание на акционерите на 07.04 2023 . Протоколът и други материали са приложени по-долу.

Прикачен файлРазмер
prot.OSA_07.04.23.pdf9.94 MB
palnom_07.04.23_cor.pdf1.61 MB
spisak pris_07.04.23_cor.pdf637.43 KB
пълномощници-1.pdf69.78 KB