Редовно, годишно общо събрание на акционерите 02.06.2023

Съветът на директорите на Металопак АД , град Карнобат свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 02.06 2023 година в 11 часа в град Карнобат , индустриална зона, в административната част на дружеството . Виж приложените материали за събранието

Прикачен файлРазмер
Metalopak_OSA_02.06.2023.rar18.78 MB