Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 31.05.2012 г. в 13 часа в гр. Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 31.05.2012 г. в 13 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. и доклада на регистрирания одитор за 2011 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2011 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2011 г.;
6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2012 г.
7. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2012 г.
Целия текст на поканата - в приложените материали за ОС

Прикачен файлРазмер
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc54 KB
pokana OSA 2012.doc47.5 KB
Protokol SD - OSA 2012.doc54 KB
SD_1.doc27 KB
SD_2.doc27 KB
SD_3.doc27 KB
SD_4.doc27.5 KB
SD_5.doc26 KB
SD_6.doc27.5 KB
SD_7.doc27.5 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc30 KB