Общо събрание на ационерите на Металопак АД на 30/5/2016

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2016 г. в 10 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2015 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2016 г. 8. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2016 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2016 г. Материали за събранието:

Прикачен файлРазмер
pokana OSA 2016.doc50.5 KB
Protokol SD - OSA 2016.doc56 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc53 KB
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc30 KB
SD_1.doc29 KB
SD_2.doc27 KB
SD_3.doc28.5 KB
SD_4.doc29 KB
SD_5.doc28.5 KB
SD_6.doc28.5 KB
SD_7.doc28 KB
SD_8.doc29 KB
_възнаграждения_СД_МЕТАЛОПАК.docx29.47 KB
Doklad_2015.pdf771.58 KB
doklad_OK.doc28 KB
ODIT_2015.pdf98.25 KB
ot4et DVI.doc31.5 KB
Otchet_2015.pdf123.58 KB
PRILOJENIE MSS_ 2015.doc171.5 KB