Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 30/05/2016

На 30/5/2016г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
protokol_ОСА_2015.pdf230.75 KB
spisak.pdf46.49 KB
chl.116_al.11.doc25 KB
ОС1.pdf51.86 KB