Протокол за проведено ОСА на Металопак АД на 4.06.2018

На 4.06.2018 г. в град Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "МЕТАЛОПАК" АД, гр. Карнобат... Целият протокол е приложен към настоящето съобщение

Прикачен файлРазмер
ОС.pdf236.47 KB
на присъствалите.pdf37.05 KB
chl.116_al.11.jpg346.65 KB